Oferta:
    Doradztwo Podatkowe w zakresie:
        
- rozwiązań podatkowych,
      - podatków pośrednich i bezpośrednich, przede wszystkim:
          - podatku dochodowego od osób fizycznych,
          - podatku dochodowego od osób prawnych,
          - podatku od towarów i usług VAT,
          - podatku od spadków i darowizn,
      - optymalizacji podatkowej,
      - finansowania przedsiębiorstwa

Księgowość:
- obsługujemy podmioty w zakresie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji VAT,
- prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów
- sporządzamy zeznania podatkowe,
- wyprowadzamy zaległości,
- sporządzamy sprawozdania finansowe,
- sporządzamy analizy ekonomiczne (na indywidualne życzenie klienta),
- sporządzamy wnioski kredytowe i plany biznesowe,
- wykonywanie usług na życzenie klienta w siedzibie firmy na umowę kontraktu.

Obsługa płac i rozliczeń ZUS:
- sporządzamy listy płac i deklaracje ZUS zgodnie z nowym systemem ubezpieczeń społecznych