Promocje:
    Internet
    Każdy nowy klient, który podpiszę z naszym biurem umowę i jednocześnie zadeklaruje iż dotarł do nas przez naszą stronę internetową otrzyma w pierwszym miesiącu obniżkę kosztów księgowych o 20%.

    Twój znajomy
    Każdy stały klient, który poleci nas znajomym i zostanie z nimi podpisana umowa na świadczenie usług otrzyma rabat na opłaty miesięczne w wysokości 20% na dwa miesiące.

    Terminowe dostarczanie dokumentów
    Każdy klient, który dostarczy komplet dokumentów do 7-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni otrzyma rabat za dany miesiąc w wysokości 10% opłaty netto .
Promocje nie łączą się!!!